Voor Lampenier heb ik een aantal seizoenen aan een actualisering van het assortiment gewerkt. Met name het decoratieve assortiment werd uitgebreid. Daarbij was het belangrijk dat de focus bleef liggen op het populaire smaaksegment. Verder hebben we een aantal winkels 'ge-restyled'. Hiervoor werd nieuw winkelmeubilair ontwikkled.

Speciale dank gaat uit naar Arnoud van Raak.

Back to Top